Wie ben ik

Mijn naam is Jacomein Hamhuis. Dochter, zus, vrouw van, moeder, vriendin. Van jongs af aan geïnteresseerd in familiebanden en in de kracht ervan, maar ook in de ingewikkeldheid ervan. Door op te groeien in een gezin met biologische kinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen heb ik dit van nabij mogen zien.


In mijn werk als pleegzorgbegeleider heb ik hier bovendien dagelijks mee te maken. Hier heb ik opnieuw gemerkt hoe belangrijk het voor mensen is, jong en oud, om zich verbonden te voelen met anderen. In eerste instantie met familie, maar ook met vrienden en anderen.

 

Zelf volop groeiend in wie ik ben als mens, partner, moeder, dochter en zus, wil ik graag met u verkennen hoe u van betekenis kan zijn voor de mensen om u heen. Hoe kunt u uw eigen unieke plek innemen, keuzes maken en zoeken naar een betekenis vol leven.

 

Na het behalen van mijn diploma MDGO Agogisch-werk heb ik gewerkt met kinderen en volwassenen in diverse zettingen. In 1998 ben ik aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Pedagogiek en aansluitend Orthopedagogiek gaan studeren. Gegrepen door het contextueel denken van Nagy heb ik mij vanaf 2011 laten opleiden bij het Instituut voor Contextuele Benadering (ICB) verbonden aan de Christelijke Hogeschool In Ede (CHE). Hier heb ik de vierjarige opleiding tot Contextueel Hulpverlener gevolgd. In 2015 ben ik hier afgestudeerd.

Publicaties

Het spanningsveld tussen ouderschap en opvoederschap

Contact tussen ouder, kind en pleegouders

Wil je met me dansen?

Onvoorwaardelijkheid voorwaarde bij pleegzorg en adoptie?

Huilbaby’s of baby’s die veel huilen

Ervaringsverhalen van ouders met een veel huilende baby.